บรรยายความรู้สึก

บรรยายความรู้สึก

                   1.คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ VDO เรื่อง ครูคือใคร

มีความรู้สึกว่าคนจะเป็นครูนั้นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งในสาขาวิชาและวิชาเรื่องอื่นๆ ซึ่งครูจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคน การจะเป็นครูที่ดีได้นั้นต้องมีจิตเมตตา มีความอดทน คอยอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางให้ศิษย์ให้เดินไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จในชีวิต แล้วนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป      ดังนั้นครูคือผู้มีพระคุณ เราจึงควรระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนท่านด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี

                2.คุณได้รับอะไรจากการดู VDO เรื่องนี้

สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการดู VDO เรื่องนี้ คือ ทำให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของคำว่า “ครู” ทำให้ทราบว่าการจะเป็นครูที่ดีได้นั้นไม่ใช่แค่ออกมาสอนหน้าชั้นเรียน บทบาทหน้าที่ของครูที่ดีนั้นต้องพร้อมจะเป็นครูได้ทุกที่ และสิ่งที่ได้รับอีกคือ ครูต้องมีความอดทน มีจิตเมตตา รักศิษย์เท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง ต้องให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ

        3.จุดประสงค์ของการสร้าง VDO นี้เพื่ออะไร

–          ด้านพุทธิพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับความรู้ด้านปัญญา เพื่อให้เราทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นครู การเข้าใจถึงความหมายของคำว่า “ครู” การใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระ

–          ด้านจิตพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจ จากการดู VDO เรื่องนี้ ผู้สร้างต้องการสื่อความหมายของการเป็นครูที่ดี และต้องการให้เราเห็นคุณค่าให้เราตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรู้สึกของครูและลูกศิษย์

–          ด้านทักษะพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว ใน VDO เรื่องนี้ต้องการให้เราทำตามแบบอย่างที่ดีของครู เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอน โฆษณา Saven Eleven พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ก็เปรียบเสมือนกับครูที่พร้อมให้ความรู้ทุกเวลา

Advertisements

One comment on “บรรยายความรู้สึก

 • ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: